Cookies
Træneruddannelse & kompetenceBadminton DanmarkFokus på frivillighed - klik på billedet og få udført "FRIVILLIGHEDSTJEK"Køb billet i dag!
 

Åretsungdomsspillere 2017 i Badminton Sjælland regi er udpeget

Som en del af mandagens finaleaften under Sjællandsmesterskaberne for ungdom (4. dec. 2017), havde kredstrænerne også udvalgt hvem, der skulle have den ærefulde titel som ”Årets ungdomsspiller”.
Læs mere her 


  Invitation til veteran ØM         2017

Alle veteranspillere indbydes til Veteran Øst Mesterskaber (VØM) den 24., 25. og 26. november 2017.

Hent indbydelsen  Klik her 

Mvh Lene Holm Jensen / VET-udvalget


Holdturnering + SM

Tilmelding Senior

Nu ligger indmelding klar for Holdturnering og Sjælland Mesterskaber (SM) 2017/18 på nedenstående link:

Klik her  


INDBYDELSE

Sjællandsmesterskaber for Ungdom

d. 2., 3., 4. og 5. december 2016

Nu ligger indbydelsen klar til SM for ungdom 2016.

Klik her 


Pressemeddelse

Flere ungdomshold på Sjælland i sæson 2016/17  (okt.16)

Badminton Sjælland, DGI Nordsjælland, DGI Storstrømmen og DGI Midt- og Vestsjælland indledte før sæson 2015/16 et samarbejde omkring fælles ungdomsholdturnering, og dette samarbejde er fortsat og videreudviklet op til den sæson vi netop er startet på.

Rigtig mange med kærlighed til badmintonsporten forsøger i disse år at vende den negative medlemsudvikling, og det er derfor særdeles opmuntrende at se at denne indsats nu afspejler sig i antallet af tilmeldte hold til ungdomsholdturneringen.

Til den netop indledte sæson er der en stigning på næsten 10% i antal tilmeldte hold, således at ikke mindreend 383 ungdomshold vil være klar på badmintonbanerne. Hvert hold består af fra 4 til 7 spillere, så det er rigtig mange ungdomsspillere der på den måde kommer ud og møder jævnbyrdige modstandere fra andre klubber. Deltagelse i holdkampe giver points til ranglisten og er en vigtig faktor i at fastholde spillerne i sporten, da man her kæmper som et hold og udbygger det sociale fællesskab.

Specielt glædeligt er det også at kunne konstatere, at antallet af U9 hold stiger fra 10 til 18 hold, dvs. at fødekæden til de kommende års hold også ser ud til at udvikle sig positivt.


Ungdomsholdturnering på Sjælland sæson 2016-2017 – Indbydelse

Kære holdleder sæson 16-17

Så ligger rammerne for den kommende sæsons ungdomsholdturnering klar, og der er åbnet for tilmelding til den anden sæson med fælles pointgivende ungdomsholdturnering i samarbejde mellem Badminton Sjælland og DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland samt Storstrømmen.

Vi glæder os meget til at følge op på sidste sæson og tilbyde jer og jeres ungdomsspillere muligheden for spændende holdkampe og et unikt fællesskab.

Se mere om rammerne i indbydelsen - Indbydelse

Tilmeldingsfrist 8/9-16 på Badmintonpeople.

Vær opmærksom på at der ved tilmelding skal betales online med kort.

Se mere information og reglement igennem hele sæsonen på www.dgi.dk/201717105000 

Ud over ungdomsholdturneringen arbejder udvalget på at afholde ”holdstævner for begyndere”, hvor klubbernes nybegyndere får mulighedfor at komme ud og opleve at spille holdturnerings badminton uden ranglistepoint. Mere information følger, og hvis det har jeres interesse så sætkryds i kalenderen d. 26. og 27. november.

Med ønsket om en fremragende holdturnerings sæson.

Ungdomsholdturneringsudvalget og administrationen på Sjælland.

-----------------------------------------------------

  Op / ned ryk. BS-holdturnering Sæson 2015/16   

Hermeden foreløbig status på udsigterne til antallet af op- og nedrykkere fra deforskellige rækker i BS holdturnering.

Oprykkere
Antalletaf oprykkere fra de forskellige puljer i Sjællandsserien, Serie 1 og Serie 2,er afhængigt af om der kommer 3, 4 eller 5 Østhold ud af 3. division. Detteafgøres af kvalifikationskampene lørdag d. 23. april i Værløse. 

Ikan se matriksen for antallet af oprykkere på linket her.

Nedrykkere
Antalletaf nedrykkere fra de forskellige puljer i Sjællandsserien og Serie 1 erafhængigt af, hvor mange Badminton Sjælland-hold der kommer ud fraDanmarksserien Øst. Det endelige antal afgøres også her afkvalifikationskampene lørdag d. 23. april i Værløse.

Alleredenu står det dog klart, at det bliver et ”skidt” år for BS, idet der kommerenten 6 eller 7 hold ned i Sjællandsserien. Det betyder, at det samme antalhold skal ud af hhv. Sjællandsserien og Serie 1.

Matriksenkan ses på linket her.De fuldt optrukne streger er desuden nu tilrettet på Badmintonpeople ud fra deto aktuelle muligheder.

Holdrundernæste sæson.
Efterdette års noget alternative spilleplan med 7 runder før jul og afslutning efterpåske, så er vi fra næste år tilbage ved en mere almindelig afvikling. Runderneser således ud.

2016: 10.-11. september, 24.-25.september, 8.-9.oktober, 29.-30.oktober, 19.-20.novemberog 10.-11.december.
2017: 14.-15.januar, 28.-29.januar, 24.-25.februar, 10.-11.marts og 25.-26.marts.

1. runde (dvs. 10.-11. september) anvendes kun i de rækker, hvor der er 10 runder eller mere, hvilket som udgangspunkt vil sige Sjællandsserien og Serie 1, samt evt. i Serie 2, afhængigt af antallet af hold.

Ligesomi år, vil det kun være tilladt at fastsætte kampe på hverdage, når afstandenmellem klubberne er under en vis distance. Afvigelser vil kun kunne godkendes,hvis udeholdet er indforstået. I det hele taget opfordrer vi alle til at gørehvad de kan for at få kampene placeret i holdrundeweekenderne, og helst omlørdagen så det så vidt muligt ikke kolliderer med ungdoms- og veterankampe. 

Tilmeldingog rækker i næste sæson.
Såsnart kampene 23. april er afviklet, fremsendes endelig op- ognedrykningsoversigt, samt information og tilmelding til næste sæson. 

Mangehilsener
AndersNielsen
SU-formand. Badminton Sjælland.

  ØstMesterskaberne (ØM)      2015

Hej alle.

Så er vi klar med det endelige program til torsdag (12.12.15).
Det kommer til at foregå i Værløse med start kl. 18.30. Hallen vil være ledig fra kl. 18.15 til opvarmning m.m.
Vi spiller på 4 baner i semifinalerne fra 18.30, og på 3 baner i finalerne fra 20.30.

Der kan blive flyttet lidt rundt på finalerne fra 20.30 i E-rækken, da vi i semifinalerne har spillere, som er med i hhv.Single/Mix, single/double og mix/double. Så det kommer lidt an på, hvem der går videre i hvad.

I kan se programmet her.

Mange hilsener
Anders Nielsen
SSU Badminton Sjælland


Sjælland – København 3 – 1 2015

Onsdag den 02.09.2015 afvikledes den traditionsrige kredsmatch mod Badminton København. Der blev virkelig gået til makronerne, men der var også plads til smil og fair play før, under og efter kampene, da modstanderne jo er mod- og medspillere til daglig.

Resultaterne blev følgende:

-         U11: Sjælland vinder 10 – 3

-         U13: Sjælland vinder 7 – 6

-         U15: Sjælland vinder 10 – 3

-         U17: København vinder 7 – 6

Resultater SM/SEN-hold 2015

Lørdag d. 22. august afvikledes SM for seniorhold i Serie 1 og Serie 2.

Se resultaterne her

Netværksmøde Sep. 2015

Hvad er et regionalt netværksmøde?

Regionale netværksmøder er et nyt fælles tiltag mellem Badminton Danmark og DGI, hvor det er klubberne, der sætter dagsordenen. Formålet er, at klubberne skal få mulighed for at lære af hinanden, skabe netværk og samarbejde og med fælles kraft vende modgang til medgang for badminton i Danmark.

Se yderligere info. og tilmelding  Klik her 

Referat fra årsmøde 2015

Klik på nedenstående link og se referat fra Badminton Sjælland's Årsmøde
2015

Klik her 


-----------------------------------------------------------------------------

Udvikling Badminton

PP-præsentation

April 2015

På Badminton Sjællands årsmøde blev samarbejdet mellem BD og DGI gjort praktisk, ved at Ib Møller fra Udvikling Badminton (UB) gennemgik UB's visioner.

Se Ib's PowerPoint-præsentation  Klik her  

Indkaldelse til Årsmøde 2018.

2018

Alle Badminton Sjællands medlemsklubber inviteres hermed til Årsmøde den 18. april 2018.
I samarbejdes ånd holdes Årsmødet fælles med DGI/Midt-&Vestsjælland på DGI's kontor i Roskilde.

Tryk på nedenstående link for yderligere oplysninger og tilmelding.

Klik her 

-----------------------------------------------------------------------------

Invitation til ungdoms SM 2017

(Sjællandsmesterskaber ungdom)   

                 

 Sjællandsmesterskaber for Ungdom
d. 1., 2., 3. og 4. december 2017

Ungdomsspilleudvalget har herved fornøjelsen at indbyde til Badminton Sjællands individuelle mesterskaber 2017
For U09, U11, U13, U15, U17 og U19
spillere
Invitation  Klik her 


Invitation Veteran Holdturnering

Sæson 16/17 (fælles BS + DGI)
Invitation og nye fællesregler er nu færdige.

Fra i år (sæson 16/17) starter vi fælles BS + DGI holdturnering for veteraner.

De nye regler og invitation kan ses -

Klik her. 


Kredsmatch med højthumør  2016

Traditionen tro har vi skudt sæsonen i gang med en kredsmatch mod Badminton København afviklet i Taastrup Idrætshaller, og det skete som altid med højt humør og god intensitet. Der var et enkelt uheld med en brækket arm hos en af Badminton Sjællands dygtige piger i U11, men hun nåede dog tilbage – med armen i gips – og kunne heppe på sine holdkammerater i de resterende kampe.

Det samlede resultat blev en 3-1 sejr til Badminton Sjælland, der dermed har håneretten indtil næste års kredsmatch.

Fordelt på årgangene var resultaterne følgende:

-         U11: Badminton Sjælland vinder 8-5

-         U13: Badminton Sjælland vinder 8-5

-         U15: Badminton København vinder 9-4

-         U17: Badminton Sjælland vinder 8-5    

SM for ungdom 2015

Ikke mindre end 51 klubber og 602 spillere deltog i årets udgave af SM individuel for ungdom. Det betød samlet 1.193 kampe spillet i de mange haller rundt omkring på Sjælland, og meldinger fra dem der sad ved dommerbordet rundt omkring lyder på godt humør, super spil og ikke mindst fairplay.


Den traditionelle finaleaften for de bedste rækker i Taastrup indeholdt også uddeling af pokaler til årets spillere i de forskellige årgange. Hædret blev:

-         U11: Tobias Hartwich, Herlev/Hjorten

-         U13: Anna Siess Ryberg, Greve

-         U15: Rasmus Espersen, Holbæk

-         U17: Andreas Bøgebjerg, Greve

Der var pæne ord til disse fra kredsledere og –trænere +blomster fra Badminton Sjælland.

Et stort tillykke til disse + til alle vindere i de forskellige årgange og rækker.

---------------------------------------------------
Ungdomsholdturneringsinvitation  2015/16

Så kom ungdomsholdturneringsinvitationen ud og kan ses herunder.

Vi glæder os meget til at give alle jeres ungdomsspillere muligheden for at komme ud og spille spændende og udfordrende kampe i løbet af sæsonen, og vi håber, at I vil give dem muligheden ved, at tilmelde så mange hold som muligt. Erfaringer viser, at holdturneringen er et godt redskab til fastholdelse af spillere, så udnyt dette.

Se al information om holdturneringen i indbydelsen - DGI og BD - Fællesungdomsholdturnering - Indbydelse

Tilmeldingsfrist 14/9-15 på Badmintonpeople (4+3 hold d.7/9-15).

                                                 

Til alle nuværende og tidligere deltagere i Badminton Sjællands ungdomsholdturnering.

Det er med stor glæde vi kan meddele, at BadmintonSjælland og DGI-landsdelene Nordsjælland, Midt-Vestsjælland og Storestrømmen ernået til enighed om at udbyde én fælles holdturnering på hele Sjælland, somsamtidig bliver en del af den landsdækkende pointgivende Ungdomsholdturnering.

Med sammenlægningen får vi en turnering med over 300 hold,hvilket giver optimale muligheder for at sammensætte såvel geografisk somantalsmæssigt attraktive puljer over det hele. Alt i alt forventer vi såledesen markant bedre holdturnering end tidligere for alle deltagende klubber.

Turneringen ledes politisk af et holdturneringsudvalg medrepræsentanter fra både kreds og landsdele. Den daglige drift og administrationvaretages af ansatte på kontorerne i hhv. DGI Nordsjælland og DGI Midt- ogVestsjælland. Disse kontorer have åbent og være disponible på mail og telefonpå alle hverdage, og vi forventer på denne vis også et markant løft af denløbende service for vores klubber.

Invitation til turneringen udsendes i starten af næsteuge, og der vil blive tilmeldingsfrist d. 14. september (for 4+3 rækken dog 7. september).Første spillerunde bliver d. 24. -25. oktober (for 4+3 rækken dog muligvis 3. –4. oktober).

Alle puljevindere kvalificerer sig til finalespillet omSM for hold. Derudover vil puljevinderne i alle rækker undtagen 4+3 bliveinviteret til at deltage i turneringen Danmarks Bedste Ungdomshold (DBU), mensde bedste hold i 4+3 rækken kvalificerer sig til DM for hold. Alle disse tremesterskaber afvikles i april 2016.

Vi er opmærksomme på, at det i 4+3 rækken – og måskespecielt i U11 årgangen – fra sæsonstart kan synes svært at finde nok spilleretil denne holdtype, og vi vil derfor se på alternative modeller hvis antaltilmeldte hold er beskedent. Samtidig skal der dog også lyde en opfordring til,at alle klubber kraftigt overvejer at tilmelde deres bedste hold i 4+3 rækken.

Lettere og sjovere for klubberne….

Hele baggrunden for sammenlægningen har været et fællesønske om at gøre tingene både lettere og sjovere for medlemsklubberne.

I den anledning er der også indført noglereglementsændringer der skal gøre det både lettere at stille et hold, ogvæsentligt lettere at benytte reserver. Blandt andet vil det således fremovervære muligt i begrænset omfang at benytte spillere fra ældre og yngre årgangepå sine hold (dog ikke ældre spillere i 4+3) , samt at benytte reserver som isamme runde også spiller for sit eget hold.

Det endelige reglement vil være klar i løbet af dennemåned.

Vi håber, at alle klubber vil støtte op om de nye tiltagog melde en masse hold til.

Med venlig hilsen
Badminton Sjælland.

Jack Schytt, BS Formand
Hans Jørn Hansen, BS USU-formand
Anders Nielsen, BS Holdturneringsansvarlig.

USU finaleaften U17-19

2015  

Et billede fra USU finaleaften.

Vi siger tillykke til Ølstykke
Stort billede   Klik her 

 
 
Resultater  SM + ØM
(Sjælland Mester / Øst-mester)
 2014
I vil her kunne se resultaterne fra SM + ØM for ungdom, senior og veteraner.

I vil yderligere for ungdom kunne se diverse billeder fra turneringen.Fra venstre vinderne af "årets spiller":
U11 Lukas Ratsach Lang
U13 AstridMolander
U15 Jonas Jæger
U17 Sia Berg


I ungdom har vi lidt bronze medaljer liggende efter turneringen, så hvis du er kommet afsted uden din medalje, så kontakt Søren Jakobsen på mail stj.jakobsen@webspeed.dk med angivelse af tydelig navn, række, hvilken hal du var i, og mail/telefon nr., så ser vi, om vi har din liggende. Det er ikke alle haller, der har leveret medaljer retur til os.

Nedenstående link vil blive gjort "aktive", når resultaterne foreligger.
 
Ungdom        klik her     
Senior           klik her                        
Veteran         klik her

  


 
Badminton Sjælland


Badminton-bevæg dig for livet
Samarbejdet mellem BD og DGI.

 
Læs mere- Klik her 
Se video'en om "Badminton-bevæg dig for livet" -
Klik her 
 

Holdrunder

Sæson 2017-2018:

Damarksserie og op: Klik her  

Ungdom : Kommer senere


Sæsom 2016-1017:

Ungdom        Klik her 


Dommernes side  
Læs mere om dommergerningen   Klik her 


Hvis du ikke kan finde hvad du søger, findes det måske i et "gammelt indlæg".
Klik her ->  Gamle indlæg 


 

Blokhusvej 3
2670 Greve

Nyheder

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011

Leder du efter?